Regel een bezichtiging

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

[contact-form-7 id="23" title="Plan een Bezoek"]
Berglandstraße 12, A-5722 Niedernsill

Privacybeleid

Privacybeleid

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u uw gegevensbeschermingsinstellingen wenst te wijzigen (toestemming verlenen of reeds verleende toestemming intrekken), klik dan op hier om uw instellingen te wijzigen.

Verantwoordelijk

Martina Deutsch, Berglandstraße 12, 5722 Niedernsill, Oostenrijk, office@mapartment.at, +43 676 9294624

Hosting

Service: Hosting-aanbieder
Provider: internex GmbH, Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, OOSTENRIJK

Privacybeleid: Link naar Internex privacybeleid

Server Log Bestanden

Verbindingsgegevens worden verwerkt met het oog op de controle van de technische werking en de verhoging van de operationele veiligheid van onze webhost. De duur van de verwerking is beperkt tot 7 dagen.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang (absolute technische noodzaak van een serverlogbestand als basisdatabase voor foutenanalyse en voor veiligheidsmaatregelen in het kader van de uitdrukkelijk door uw oproep gevraagde "website"-dienst) in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 lit. f GDPR.

Contactformulier

Op onze website hebt u de mogelijkheid om rechtstreeks contact met ons op te nemen via een contactformulier. Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de verantwoordelijke partij verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag op basis van de door u met de verzending van het formulier verleende toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, totdat deze wordt herroepen.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken ervan is dat u uw verzoek niet indient en wij het niet kunnen verwerken.

Beveiligingsdiensten

Op deze website maken wij gebruik van de diensten van beveiligingsdienstverleners, zoals captcha-diensten, om niet-menselijke en geautomatiseerde invoer te voorkomen.

Google reCAPTCHA

Indien uw toestemming wordt verleend, verwerken wij met de dienst het volgende Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken uw persoonsgegevens ter voorkoming van niet-menselijke en geautomatiseerde invoer. Door dit te doen, stellen wij de dienst in staat cookies te plaatsen, verbindingsgegevens en gegevens van uw webbrowser te verzamelen. Bovendien stellen wij de dienst in staat een gebruikers-ID te berekenen om de gebruiker binnen het door Google geëxploiteerde advertentienetwerk op unieke wijze te identificeren. De gegevens worden tot twee jaar op uw toestel bewaard.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Het niet geven van toestemming betekent dat het gebruik van reCaptcha en bijbehorende formulieren niet mogelijk is.

U kunt reeds gegeven toestemming intrekken door gebruik te maken van de Privacy-instellingen Verander.

De Google Group draagt uw persoonlijke gegevens over aan de Verenigde Staten. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens aan de VS is uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), juncto artikel 6, lid 1, onder a), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) juncto artikel 25 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (TTDSG). Alvorens uw toestemming te geven, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet overeenstemt met de normen van de EU. Met name de Amerikaanse geheime diensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig is.

Web lettertypen

Embeddings

Google Maps

Indien uw toestemming wordt verleend, verwerken wij met de dienst het volgende Google Maps, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken, uw persoonsgegevens met het oog op de weergave van interactieve kaarten op onze website.

Wij stellen de dienst in staat om verbindingsgegevens te verzamelen, gegevens van uw webbrowser te verzamelen en een reclamecookie te plaatsen. Door het plaatsen van reclamecookies kan Google voor elke gebruiker een individuele gebruikers-ID berekenen. Deze persoonsgegevens, die geschikt zijn voor unieke identificatie, worden vervolgens verwerkt binnen het advertentienetwerk dat door Google wordt geëxploiteerd.

Voor zover Google de gegevens verder zelfstandig verwerkt, met name in het kader van het advertentienetwerk van Google, is Google hiervoor de enige verantwoordelijke. Details zijn te vinden in de Privacybeleid van Google.

Het niet geven van toestemming zal er alleen toe leiden dat de Google Maps-dienst niet aan u beschikbaar wordt gesteld. U kunt reeds gegeven toestemming intrekken door gebruik te maken van de Privacy-instellingen Verander.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

De Google Group draagt uw persoonlijke gegevens over aan de Verenigde Staten. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens aan de VS is uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), juncto artikel 6, lid 1, onder a), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) juncto artikel 25 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (TTDSG). Alvorens uw toestemming te geven, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet overeenstemt met de normen van de EU. Met name de Amerikaanse geheime diensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daartegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig is.

Nieuwsbrief

CleverReach

Zodra u uw toestemming hebt gegeven, worden uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op het verzenden van directe elektronische reclame (bv. toezending van een nieuwsbrief) totdat u uw toestemming intrekt.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de orderprocessor CleverReachCleverReach Verwaltungs GmbH, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de door u verleende toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om toestemming te verlenen. Het enige gevolg van het niet verlenen van toestemming is dat u geen nieuwsbrief van ons zult ontvangen.

Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op een rechtmatig belang is gebaseerd, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking hebben, zal de verwerking van uw gegevens op basis van deze rechtsgrondslag worden stopgezet.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. In geval van bezwaar zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt met het oog op direct marketing.

De rechtmatigheid van de tot het bezwaar verwerkte gegevens wordt door het bezwaar niet aangetast.

Terugtrekking

U hebt het recht om een reeds gegeven toestemming op elk moment in te trekken door de Privacy-instellingen Verander.

In het geval van toestemming om elektronische reclame te ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken door op de link "unsubscribe" te klikken. In dat geval wordt de verwerking stopgezet, tenzij er een andere rechtsgrondslag is.

De rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte gegevens wordt door de herroeping niet aangetast.

Recht van de betrokkene

U hebt ook het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming of een met u gesloten contract is, hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Meer informatie over de toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie vindt u op hier.

nl_NL